תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות

תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. בוגר יהי זכאי לתעודת בגרות אם עמד בתנאים הבאים:

 • למד את מקצועות החובה ומקצועות הבחירה ועמד בהצלחה במטלות ובבחינות החיצוניות.
 • עמד בהצלחה בלימודי השכלה כללית, לימודי מדעים ולימודי חינוך גופני.
 • עמד בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה בסך של 180 שעות.

מצטייני משרד החינוך

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח”ל.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח”ל לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

חובת ההיבחנות – פירוט

לימודי חובה – חובת למידה והיבחנות חיצונית

 • מתמטיקה בהיקף של 3 עד 5 יח”ל
 • אנגלית בהיקף של 4 עד 5 יח”ל
 • תנ”ך בהיקף של 2 יח”ל
 • היסטוריה בהיקף של 2 יח”ל
 • ספרות בהיקף של 2 יח”ל
 • לשון והבעה בהיקף של 2 יח”ל
 • אזרחות בהיקף של 2 יח”ל
 • מקצוע מורחב ברמה של 5 יח”ל – המקצוע ניתן לבחירה. כל תלמיד בבית ספרנו יבחר 2 מקצועות אותם ילמד בהיקף של 5 יח”ל.

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

תעודות בחינוך הטכנולוגי והמקצועי

 • תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה ב-3 מקצועות מתוך אחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי (מקצוע בחירה א’, מקצוע מוביל, מקצוע התמחות).
 • תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק העבודה.

תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות

תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. בוגר יהי זכאי לתעודת בגרות אם עמד בתנאים הבאים:

 • למד את מקצועות החובה ומקצועות הבחירה ועמד בהצלחה במטלות ובבחינות החיצוניות.
 • עמד בהצלחה בלימודי השכלה כללית, לימודי מדעים ולימודי חינוך גופני.
 • עמד בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה בסך של 180 שעות.

מצטייני משרד החינוך

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח”ל.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח”ל לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

חובת ההיבחנות – פירוט

לימודי חובה – חובת למידה והיבחנות חיצונית

 • מתמטיקה בהיקף של 3 עד 5 יח”ל
 • אנגלית בהיקף של 4 עד 5 יח”ל
 • תנ”ך בהיקף של 2 יח”ל
 • היסטוריה בהיקף של 2 יח”ל
 • ספרות בהיקף של 2 יח”ל
 • לשון והבעה בהיקף של 2 יח”ל
 • אזרחות בהיקף של 2 יח”ל
 • מקצוע מורחב ברמה של 5 יח”ל – המקצוע ניתן לבחירה. כל תלמיד בבית ספרנו יבחר 2 מקצועות אותם ילמד בהיקף של 5 יח”ל.

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

תעודות בחינוך הטכנולוגי והמקצועי

 • תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה ב-3 מקצועות מתוך אחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי (מקצוע בחירה א’, מקצוע מוביל, מקצוע התמחות).
 • תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק העבודה.

תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות

תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. בוגר יהי זכאי לתעודת בגרות אם עמד בתנאים הבאים:

 • למד את מקצועות החובה ומקצועות הבחירה ועמד בהצלחה במטלות ובבחינות החיצוניות.
 • עמד בהצלחה בלימודי השכלה כללית, לימודי מדעים ולימודי חינוך גופני.
 • עמד בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה בסך של 180 שעות.

מצטייני משרד החינוך

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח”ל.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח”ל לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

חובת ההיבחנות – פירוט

לימודי חובה – חובת למידה והיבחנות חיצונית

 • מתמטיקה בהיקף של 3 עד 5 יח”ל
 • אנגלית בהיקף של 4 עד 5 יח”ל
 • תנ”ך בהיקף של 2 יח”ל
 • היסטוריה בהיקף של 2 יח”ל
 • ספרות בהיקף של 2 יח”ל
 • לשון והבעה בהיקף של 2 יח”ל
 • אזרחות בהיקף של 2 יח”ל
 • מקצוע מורחב ברמה של 5 יח”ל – המקצוע ניתן לבחירה. כל תלמיד בבית ספרנו יבחר 2 מקצועות אותם ילמד בהיקף של 5 יח”ל.

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

תעודות בחינוך הטכנולוגי והמקצועי

 • תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה ב-3 מקצועות מתוך אחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי (מקצוע בחירה א’, מקצוע מוביל, מקצוע התמחות).
 • תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק העבודה.

תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות

תעודת הבגרות מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר חטיבה עליונה או נבחן חיצוני שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך בישראל. בוגר יהי זכאי לתעודת בגרות אם עמד בתנאים הבאים:

 • למד את מקצועות החובה ומקצועות הבחירה ועמד בהצלחה במטלות ובבחינות החיצוניות.
 • עמד בהצלחה בלימודי השכלה כללית, לימודי מדעים ולימודי חינוך גופני.
 • עמד בהצלחה בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה בסך של 180 שעות.

חובת ההיבחנות – פירוט

לימודי חובה – חובת למידה והיבחנות חיצונית

 • מתמטיקה בהיקף של 3 עד 5 יח”ל
 • אנגלית בהיקף של 4 עד 5 יח”ל
 • תנ”ך בהיקף של 2 יח”ל
 • היסטוריה בהיקף של 2 יח”ל
 • ספרות בהיקף של 2 יח”ל
 • לשון והבעה בהיקף של 2 יח”ל
 • אזרחות בהיקף של 2 יח”ל
 • מקצוע מורחב ברמה של 5 יח”ל – המקצוע ניתן לבחירה. כל תלמיד בבית ספרנו יבחר 2 מקצועות אותם ילמד בהיקף של 5 יח”ל.

מצטייני משרד החינוך

תלמידים יקבלו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך אם יעמדו בכל הדרישות המצטברות האלה:

 • הצטיינו בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
 • למדו ונבחנו באנגלית ברמה של 5 יח”ל.
 • למדו ונבחנו במתמטיקה ברמה של 4 יח”ל לפחות.
 • ממוצע ציוניהם בתעודת הבגרות הוא 90 ומעלה.

תעודות בחינוך הטכנולוגי והמקצועי

 • תעודת הסמכה טכנולוגית מוענקת במדינת ישראל לכל בוגר בית ספר על-יסודי שעמד בהצלחה ב-3 מקצועות מתוך אחד המסלולים של החינוך הטכנולוגי (מקצוע בחירה א’, מקצוע מוביל, מקצוע התמחות).
 • תכנית הלימודים הטכנולוגית מאפשרת לתלמידים להגיע לקבלת תעודות הסמכה משמעותיות לשוק העבודה.

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.