סייבר גאוגרפי

סייבר גאוגרפי – אשכול א

תנאי קבלה

 • ממוצע מעל 70 במקצועות רבי מלל.
 • ציון התנהגות: א’

מבנה בחינת הבגרות

 • 40% עבודת חקר סייבר גיאוגרפי – ציון פנימי
 • 60% בגרות חיצונית (בחינה מתוקשבת)

* לימודי הסייבר הגיאוגרפי בשיתוף עם חיל המודיעין

תיאור מגמה

בלימודי מסלול גיאוגרפיה נלמד על חקר פני כדור הארץ והמרחב שבו בני האדם חיים. נעסוק בהרחבה גם במדינת ישראל והמזרח התיכון, במאפיינים המייחדים אותם והמשותפים להם ולמדינות העולם.
מסלול הסייבר הגאוגרפי שם דגש על ניתוח מרחבי המבוסס על מיפוי מקוון ושימוש במערכות מידע גאוגרפיות. הידע והמיומנויות הנלמדים במסלול זה מבססים את החשיבה המרחבית, מעמיקים את ההבנה של פריסת תופעות ותהליכים במרחב על בסיס נתונים ומיפויים, ומפתחים בקרב התלמידים כישורים ליצור ולנתח מפות מקוונות בהתאמה לתכנית הלימודים הקיימת.
סייבר גאוגרפי מחבר בין מציאות גאוגרפית בשטח למרחב קיברנטי בסביבת רשת דיגיטלית, סייברספייס. הטכנולוגיה הדיגיטלית וחקירת תוואי השטח מקדמת איתור ואיסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח והצגה במערכות גאוגרפיות (G.I.S).
שיתוף פעולה עם יחידת המיפוי של חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל, המועצה לישראל יפה וחברת סיסטמטיקס מאפשרים לנו בקרית החינוך “פארק המדע” להוביל למידה בהתאם לתקנים העדכניים ביותר בענף.
הלמידה משלבת עבודה בסביבות:
GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH, G.I.S ONLINE.
נצא לסיורים (גם דו- יומיים) ונשתתף בכנסים ותחרויות ארציות.

סייבר גאוגרפי

סייבר גאוגרפי – אשכול א

תנאי קבלה

 • ממוצע מעל 70 במקצועות רבי מלל.
 • ציון התנהגות: א’

מבנה בחינת הבגרות

 • 40% עבודת חקר סייבר גיאוגרפי – ציון פנימי
 • 60% בגרות חיצונית (בחינה מתוקשבת)

* לימודי הסייבר הגיאוגרפי בשיתוף עם חיל המודיעין

תיאור מגמה

בלימודי מסלול גיאוגרפיה נלמד על חקר פני כדור הארץ והמרחב שבו בני האדם חיים. נעסוק בהרחבה גם במדינת ישראל והמזרח התיכון, במאפיינים המייחדים אותם והמשותפים להם ולמדינות העולם.
מסלול הסייבר הגאוגרפי שם דגש על ניתוח מרחבי המבוסס על מיפוי מקוון ושימוש במערכות מידע גאוגרפיות. הידע והמיומנויות הנלמדים במסלול זה מבססים את החשיבה המרחבית, מעמיקים את ההבנה של פריסת תופעות ותהליכים במרחב על בסיס נתונים ומיפויים, ומפתחים בקרב התלמידים כישורים ליצור ולנתח מפות מקוונות בהתאמה לתכנית הלימודים הקיימת.
סייבר גאוגרפי מחבר בין מציאות גאוגרפית בשטח למרחב קיברנטי בסביבת רשת דיגיטלית, סייברספייס. הטכנולוגיה הדיגיטלית וחקירת תוואי השטח מקדמת איתור ואיסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח והצגה במערכות גאוגרפיות (G.I.S).
שיתוף פעולה עם יחידת המיפוי של חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל, המועצה לישראל יפה וחברת סיסטמטיקס מאפשרים לנו בקרית החינוך “פארק המדע” להוביל למידה בהתאם לתקנים העדכניים ביותר בענף.
הלמידה משלבת עבודה בסביבות:
GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH, G.I.S ONLINE.
נצא לסיורים (גם דו- יומיים) ונשתתף בכנסים ותחרויות ארציות.

סייבר גאוגרפי

סייבר גאוגרפי – אשכול א

תנאי קבלה

 • ממוצע מעל 70 במקצועות רבי מלל.
 • ציון התנהגות: א’

מבנה בחינת הבגרות

 • 40% עבודת חקר סייבר גיאוגרפי – ציון פנימי
 • 60% בגרות חיצונית (בחינה מתוקשבת)

* לימודי הסייבר הגיאוגרפי בשיתוף עם חיל המודיעין

תיאור מגמה

בלימודי מסלול גיאוגרפיה נלמד על חקר פני כדור הארץ והמרחב שבו בני האדם חיים. נעסוק בהרחבה גם במדינת ישראל והמזרח התיכון, במאפיינים המייחדים אותם והמשותפים להם ולמדינות העולם.
מסלול הסייבר הגאוגרפי שם דגש על ניתוח מרחבי המבוסס על מיפוי מקוון ושימוש במערכות מידע גאוגרפיות. הידע והמיומנויות הנלמדים במסלול זה מבססים את החשיבה המרחבית, מעמיקים את ההבנה של פריסת תופעות ותהליכים במרחב על בסיס נתונים ומיפויים, ומפתחים בקרב התלמידים כישורים ליצור ולנתח מפות מקוונות בהתאמה לתכנית הלימודים הקיימת.
סייבר גאוגרפי מחבר בין מציאות גאוגרפית בשטח למרחב קיברנטי בסביבת רשת דיגיטלית, סייברספייס. הטכנולוגיה הדיגיטלית וחקירת תוואי השטח מקדמת איתור ואיסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח והצגה במערכות גאוגרפיות (G.I.S).
שיתוף פעולה עם יחידת המיפוי של חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל, המועצה לישראל יפה וחברת סיסטמטיקס מאפשרים לנו בקרית החינוך “פארק המדע” להוביל למידה בהתאם לתקנים העדכניים ביותר בענף.
הלמידה משלבת עבודה בסביבות:
GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH, G.I.S ONLINE.
נצא לסיורים (גם דו- יומיים) ונשתתף בכנסים ותחרויות ארציות.

סייבר גאוגרפי

תיאור מגמה

בלימודי מסלול גיאוגרפיה נלמד על חקר פני כדור הארץ והמרחב שבו בני האדם חיים. נעסוק בהרחבה גם במדינת ישראל והמזרח התיכון, במאפיינים המייחדים אותם והמשותפים להם ולמדינות העולם.
מסלול הסייבר הגאוגרפי שם דגש על ניתוח מרחבי המבוסס על מיפוי מקוון ושימוש במערכות מידע גאוגרפיות. הידע והמיומנויות הנלמדים במסלול זה מבססים את החשיבה המרחבית, מעמיקים את ההבנה של פריסת תופעות ותהליכים במרחב על בסיס נתונים ומיפויים, ומפתחים בקרב התלמידים כישורים ליצור ולנתח מפות מקוונות בהתאמה לתכנית הלימודים הקיימת.
סייבר גאוגרפי מחבר בין מציאות גאוגרפית בשטח למרחב קיברנטי בסביבת רשת דיגיטלית, סייברספייס. הטכנולוגיה הדיגיטלית וחקירת תוואי השטח מקדמת איתור ואיסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח והצגה במערכות גאוגרפיות (G.I.S).
שיתוף פעולה עם יחידת המיפוי של חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל, המועצה לישראל יפה וחברת סיסטמטיקס מאפשרים לנו בקרית החינוך “פארק המדע” להוביל למידה בהתאם לתקנים העדכניים ביותר בענף.
הלמידה משלבת עבודה בסביבות:
GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH, G.I.S ONLINE.
נצא לסיורים (גם דו- יומיים) ונשתתף בכנסים ותחרויות ארציות.

סייבר גאוגרפי – אשכול א

תנאי קבלה

 • ממוצע מעל 70 במקצועות רבי מלל.
 • ציון התנהגות: א’

מבנה בחינת הבגרות

 • 40% עבודת חקר סייבר גיאוגרפי – ציון פנימי
 • 60% בגרות חיצונית (בחינה מתוקשבת)

* לימודי הסייבר הגיאוגרפי בשיתוף עם חיל המודיעין