מערכות בריאות

מערכות בריאות – אשכול א

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר
 • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.
 • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה מהווים הזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר בתקופת התיכון. המגמה משלבת לימודי אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. כהשלמה מעשית ללימודים התיאורטיים, מגיעים התלמידים לסיורים בבתי חולים, שם הם שומעים הרצאות מומחים, מסיירים במחלקות השונות בהתאם לחומר הלימוד, ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע בכירים.
הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.

התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

מערכות בריאות

מערכות בריאות – אשכול א

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר
 • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.
 • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה מהווים הזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר בתקופת התיכון. המגמה משלבת לימודי אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. כהשלמה מעשית ללימודים התיאורטיים, מגיעים התלמידים לסיורים בבתי חולים, שם הם שומעים הרצאות מומחים, מסיירים במחלקות השונות בהתאם לחומר הלימוד, ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע בכירים.
הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.

התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

מערכות בריאות

מערכות בריאות – אשכול א

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר
 • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.
 • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה מהווים הזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר בתקופת התיכון. המגמה משלבת לימודי אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. כהשלמה מעשית ללימודים התיאורטיים, מגיעים התלמידים לסיורים בבתי חולים, שם הם שומעים הרצאות מומחים, מסיירים במחלקות השונות בהתאם לחומר הלימוד, ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע בכירים.
הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.

התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

מערכות בריאות

תיאור מגמה

הלימודים במגמה מהווים הזדמנות נדירה להיחשף למקצוע הרפואה באופן תיאורטי ומעשי כבר בתקופת התיכון. המגמה משלבת לימודי אנטומיה, פיסיולוגיה, קליניקה ורפואה מונעת. כהשלמה מעשית ללימודים התיאורטיים, מגיעים התלמידים לסיורים בבתי חולים, שם הם שומעים הרצאות מומחים, מסיירים במחלקות השונות בהתאם לחומר הלימוד, ומלווים בהרצאות של אנשי מקצוע בכירים.
הלימודים במגמה כוללים 10 יחידות לימוד (5 יחידות מדעי הבריאות, 5 יחידות מערכות רפואיות ) ובנוסף מקצוע מדעי ברמה של 5 יחידות לימוד. במסגרת לימודי המגמה, התלמידים מחויבים לעבור קורס מד”א. ההתנדבות במד”א חושפת את התלמידים למקרים אמיתיים, התלמידים מקבלים הסמכה בעזרה ראשונה ואף יכולים להרחיב את הסמכתם. בוגרי המגמה זכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית ויכולים להמשיך וללמוד לימודי י”ג, י”ד באוניברסיטת אריאל להכשרת פרמדיקים.

התלמידים מקבלים בונוס על המקצוע באוניברסיטאות נבחרות בארץ (בכפוף לפרסומי האוניברסיטה!)

מערכות בריאות – אשכול א

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • מבחן כניסה הכולל קריאת מאמר ומענה על שאלות הקשורות למאמר
 • מתמטיקה ואנגלית הקבצה א’ מציון 85 ומעלה.
 • מקצועות מדעיים בממוצע 85 ומעלה.
 • ציון התנהגות: א’