חינוך גופני

חינוך גופני – אשכול א

תנאי קבלה

 • בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות.
 • ציון 85 ומעלה בחנוך גופני
 • ציון 70 במדעים
 • ראיון אישי
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. במגמה מבחר נושאים: פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה, תולדות החינוך הגופני והספורט, פיזיולוגיה של המאמץ, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, היבטים בריאותיים ותזונה נכונה. הלימודים משלבים אימונים מעשיים בתחומי הכושר הגופני. במסגרת הייחודיות של בית הספר, הלימודים במגמה ישלבו היבטים בדגש על רפואת ספורט ומעורבות חברתית בתחום הספורט.
בחינת בגרות בהיקף 5 יחידות לימוד כוללת:
 • 4 יחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני .
 • 1 יחידת לימוד מעשית – במסגרת לימודי היחידה המעשית תינתן האפשרות ללמוד לתעודת מדריך כושר גופני במרחב הפתוח. (בכפוף לאישור משרד החינוך).
מקצוע חינוך גופני הוא מקצוע מורחב המוכר ע”י האוניברסיטאות.

חינוך גופני

חינוך גופני – אשכול א

תנאי קבלה

 • בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות.
 • ציון 85 ומעלה בחנוך גופני
 • ציון 70 במדעים
 • ראיון אישי
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. במגמה מבחר נושאים: פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה, תולדות החינוך הגופני והספורט, פיזיולוגיה של המאמץ, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, היבטים בריאותיים ותזונה נכונה. הלימודים משלבים אימונים מעשיים בתחומי הכושר הגופני. במסגרת הייחודיות של בית הספר, הלימודים במגמה ישלבו היבטים בדגש על רפואת ספורט ומעורבות חברתית בתחום הספורט.
בחינת בגרות בהיקף 5 יחידות לימוד כוללת:
 • 4 יחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני .
 • 1 יחידת לימוד מעשית – במסגרת לימודי היחידה המעשית תינתן האפשרות ללמוד לתעודת מדריך כושר גופני במרחב הפתוח. (בכפוף לאישור משרד החינוך).
מקצוע חינוך גופני הוא מקצוע מורחב המוכר ע”י האוניברסיטאות.

חינוך גופני

חינוך גופני – אשכול א

תנאי קבלה

 • בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות.
 • ציון 85 ומעלה בחנוך גופני
 • ציון 70 במדעים
 • ראיון אישי
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. במגמה מבחר נושאים: פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה, תולדות החינוך הגופני והספורט, פיזיולוגיה של המאמץ, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, היבטים בריאותיים ותזונה נכונה. הלימודים משלבים אימונים מעשיים בתחומי הכושר הגופני. במסגרת הייחודיות של בית הספר, הלימודים במגמה ישלבו היבטים בדגש על רפואת ספורט ומעורבות חברתית בתחום הספורט.
בחינת בגרות בהיקף 5 יחידות לימוד כוללת:
 • 4 יחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני .
 • 1 יחידת לימוד מעשית – במסגרת לימודי היחידה המעשית תינתן האפשרות ללמוד לתעודת מדריך כושר גופני במרחב הפתוח. (בכפוף לאישור משרד החינוך).
מקצוע חינוך גופני הוא מקצוע מורחב המוכר ע”י האוניברסיטאות.

חינוך גופני

תיאור מגמה

הלימודים במגמה הם במסלול עיוני ומאפשרים לתלמידים בעלי יכולות אקדמיות וספורטיביות למצות את יכולותיהם והישגיהם הלימודיים בתחום הספורט. במגמה מבחר נושאים: פסיכולוגיה של הספורט, אנטומיה, תולדות החינוך הגופני והספורט, פיזיולוגיה של המאמץ, מרכיבי הכושר הגופני, שיטות אימון, היבטים בריאותיים ותזונה נכונה. הלימודים משלבים אימונים מעשיים בתחומי הכושר הגופני. במסגרת הייחודיות של בית הספר, הלימודים במגמה ישלבו היבטים בדגש על רפואת ספורט ומעורבות חברתית בתחום הספורט.
בחינת בגרות בהיקף 5 יחידות לימוד כוללת:
 • 4 יחידות לימוד עיוניות במדעי החינוך הגופני: אנטומיה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה של הספורט ותולדות החינוך הגופני .
 • 1 יחידת לימוד מעשית – במסגרת לימודי היחידה המעשית תינתן האפשרות ללמוד לתעודת מדריך כושר גופני במרחב הפתוח. (בכפוף לאישור משרד החינוך).
מקצוע חינוך גופני הוא מקצוע מורחב המוכר ע”י האוניברסיטאות.

חינוך גופני – אשכול א

תנאי קבלה

 • בדיקת מיומנויות אישיות ויכולות טכניות.
 • ציון 85 ומעלה בחנוך גופני
 • ציון 70 במדעים
 • ראיון אישי
 • ציון התנהגות: א’