אמנות חזותית

אמנות חזותית – אשכול ב

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • הגשת תיק עבודות (5 עבודות שנוצרו בשנה האחרונה)
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי האמנות הפלסטית ביטוי עצמי, פיתוח יכולות, ידע ותהליכים אמנותיים. בנוסף, לפתוח פתח ללימודים גבוהים באמנות פלסטית, בתולדות האמנות ולמקצועות נוספים כדוגמת העיצוב והאדריכלות.
לצד ההבעה התלמידים ילמדו ויפתחו כלים אמנותיים מקצועיים. הדרך ליצירת שפה אמנותית עוברת דרך יסודות כרישום, צבע, קומפוזיציה, צורניות תוכן ועוד.
המגמה מתפרשת על פני שלוש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית. התלמידים ניגשים לבחינת בגרות באמנות עיונית (תולדות האמנות) ומעשית (סדנה).
במגמת האמנות ניתנת הזדמנות לתלמידים לעסוק בעולם הפרטי, לחקור אותו ולבטאו ביצירה בשנות גיל ההתבגרות המיוחד והשתתפות בהצגתן במרחבי ביה”ס ואף במרחב העירוני.
תכנית הלימודים בהיקף של 5 יח”ל, מורכבת מלימודים עיוניים בשני חלקים מרכזיים: הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית, פוסט מודרנית ועכשווית , והעמקה בתקופה או נושא מסוים. הלימודים המעשיים כוללים סדנאות בתחומים: ציור, פיסול, צילום, רישום ,מדיה דיגיטלית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים ייצאו לסיורים במוזיאון ולסדנאות עם אומנים.

אמנות חזותית

אמנות חזותית – אשכול ב

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • הגשת תיק עבודות (5 עבודות שנוצרו בשנה האחרונה)
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי האמנות הפלסטית ביטוי עצמי, פיתוח יכולות, ידע ותהליכים אמנותיים. בנוסף, לפתוח פתח ללימודים גבוהים באמנות פלסטית, בתולדות האמנות ולמקצועות נוספים כדוגמת העיצוב והאדריכלות.
לצד ההבעה התלמידים ילמדו ויפתחו כלים אמנותיים מקצועיים. הדרך ליצירת שפה אמנותית עוברת דרך יסודות כרישום, צבע, קומפוזיציה, צורניות תוכן ועוד.
המגמה מתפרשת על פני שלוש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית. התלמידים ניגשים לבחינת בגרות באמנות עיונית (תולדות האמנות) ומעשית (סדנה).
במגמת האמנות ניתנת הזדמנות לתלמידים לעסוק בעולם הפרטי, לחקור אותו ולבטאו ביצירה בשנות גיל ההתבגרות המיוחד והשתתפות בהצגתן במרחבי ביה”ס ואף במרחב העירוני.
תכנית הלימודים בהיקף של 5 יח”ל, מורכבת מלימודים עיוניים בשני חלקים מרכזיים: הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית, פוסט מודרנית ועכשווית , והעמקה בתקופה או נושא מסוים. הלימודים המעשיים כוללים סדנאות בתחומים: ציור, פיסול, צילום, רישום ,מדיה דיגיטלית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים ייצאו לסיורים במוזיאון ולסדנאות עם אומנים.

אמנות חזותית

אמנות חזותית – אשכול ב

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • הגשת תיק עבודות (5 עבודות שנוצרו בשנה האחרונה)
 • ציון התנהגות: א’

תיאור מגמה

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי האמנות הפלסטית ביטוי עצמי, פיתוח יכולות, ידע ותהליכים אמנותיים. בנוסף, לפתוח פתח ללימודים גבוהים באמנות פלסטית, בתולדות האמנות ולמקצועות נוספים כדוגמת העיצוב והאדריכלות.
לצד ההבעה התלמידים ילמדו ויפתחו כלים אמנותיים מקצועיים. הדרך ליצירת שפה אמנותית עוברת דרך יסודות כרישום, צבע, קומפוזיציה, צורניות תוכן ועוד.
המגמה מתפרשת על פני שלוש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית. התלמידים ניגשים לבחינת בגרות באמנות עיונית (תולדות האמנות) ומעשית (סדנה).
במגמת האמנות ניתנת הזדמנות לתלמידים לעסוק בעולם הפרטי, לחקור אותו ולבטאו ביצירה בשנות גיל ההתבגרות המיוחד והשתתפות בהצגתן במרחבי ביה”ס ואף במרחב העירוני.
תכנית הלימודים בהיקף של 5 יח”ל, מורכבת מלימודים עיוניים בשני חלקים מרכזיים: הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית, פוסט מודרנית ועכשווית , והעמקה בתקופה או נושא מסוים. הלימודים המעשיים כוללים סדנאות בתחומים: ציור, פיסול, צילום, רישום ,מדיה דיגיטלית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים ייצאו לסיורים במוזיאון ולסדנאות עם אומנים.

אמנות חזותית

תיאור מגמה

מטרת המגמה לאפשר לאוהבי האמנות הפלסטית ביטוי עצמי, פיתוח יכולות, ידע ותהליכים אמנותיים. בנוסף, לפתוח פתח ללימודים גבוהים באמנות פלסטית, בתולדות האמנות ולמקצועות נוספים כדוגמת העיצוב והאדריכלות.
לצד ההבעה התלמידים ילמדו ויפתחו כלים אמנותיים מקצועיים. הדרך ליצירת שפה אמנותית עוברת דרך יסודות כרישום, צבע, קומפוזיציה, צורניות תוכן ועוד.
המגמה מתפרשת על פני שלוש שנים של יצירה מגוונת בהתנסויות וחקירה אישית. התלמידים ניגשים לבחינת בגרות באמנות עיונית (תולדות האמנות) ומעשית (סדנה).
במגמת האמנות ניתנת הזדמנות לתלמידים לעסוק בעולם הפרטי, לחקור אותו ולבטאו ביצירה בשנות גיל ההתבגרות המיוחד והשתתפות בהצגתן במרחבי ביה”ס ואף במרחב העירוני.
תכנית הלימודים בהיקף של 5 יח”ל, מורכבת מלימודים עיוניים בשני חלקים מרכזיים: הבנת האומנות בזיקה לאומנות מודרנית, פוסט מודרנית ועכשווית , והעמקה בתקופה או נושא מסוים. הלימודים המעשיים כוללים סדנאות בתחומים: ציור, פיסול, צילום, רישום ,מדיה דיגיטלית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים ייצאו לסיורים במוזיאון ולסדנאות עם אומנים.

אמנות חזותית – אשכול ב

תנאי קבלה

 • ראיון אישי
 • הגשת תיק עבודות (5 עבודות שנוצרו בשנה האחרונה)
 • ציון התנהגות: א’