“יהיו אשר יהיו האתגרים
והמכשולים שיציבו בפנייך החיים,
זכור תמיד להביט אל ראש ההר,
משום שבעשותך זאת תביט אל הגדולה…
זכור זאת ואל תיפול ברוחך בגלל שום עניין,
ולא משנה עד כמה חשוב הוא נראה.
אל תיתן לשום דבר, מלבד ראש ההר,
להסיח את דעתך”.

– א. אורטיז, 1939 –

דבר המנהלת

תלמידים יקרים,

צוות קריית החינוך “פארק המדע” נרגש עם הגעתכם לשלב המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
אתם ניצבים בפני בחירה משמעותית שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה – בחירת מגמות הלימוד שלכם.

הצורך לבחור מעמיד בפניכם, התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמיקה.
השאלות שתשאלו והקשיים עימם תתמודדו, הם נדבך חשוב בתהליך ההתבגרות.

צוות בית הספר המלווה אתכם בשלב זה, המחנכים, היועצת, רכזת השכבה, צוות המורים המקצועיים וההנהלה, יעשה את המיטב כדי לכוון אתכם למקום הנכון והמתאים ביותר עבורכם, המקום בו תצליחו למצות את יכולותיכם בצורה המיטבית ושבו סיכוייכם להצליח גבוהים.

אנו מאמינים, שהתאמה נכונה בין מקצועות הבחירה לבין הנטיות והכישורים שלכם התלמידים, תתרום להצלחתכם ותפתח בפניכם חלון הזדמנויות לעתיד אקדמי ומקצועי.

החוברת שלפניכם מראה את מגוון מקצועות הבחירה הקיימים בקריית החינוך שלנו, החל ממקצועות מדעיים וטכנולוגיים, דרך מקצועות בתחומי מדעי החברה העוסקים בחקר החברה האנושית, וכלה במקצועות האומנות, התיאטרון, המאפשרים לתלמידים לבטא את הכישרונות הטמונים בהם.

בחטיבה העליונה ניתנת תשומת לב רבה ללמידה משמעותית, להישגים ולמצוינות, בד בבד עם קידום ערך הנתינה והתרומה לקהילה. קבלת תעודת בגרות מותנית במעורבות חברתית, אישית וקבוצתית ובמהלך שלוש שנות לימודיכם בתיכון.

אנו מקוות שחוברת זו והפעילויות הנערכות לקראת קבלת ההחלטה, תסייענה לכם להגיע להחלטה הנכונה עבורכם, של המקצועות המורחבים.

צוות בית הספר עומד לרשותכם בייעוץ ובהכוונה.

בהצלחה,

אביבית שלום
ממונה חטיבה עליונה

תמר מאיר
מנהלת קריית חינוך

דבר המנהלת

דבר המנהלת

תלמידים יקרים,

צוות קריית החינוך “פארק המדע” נרגש עם הגעתכם לשלב המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
אתם ניצבים בפני בחירה משמעותית שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה – בחירת מגמות הלימוד שלכם.

הצורך לבחור מעמיד בפניכם, התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמיקה.
השאלות שתשאלו והקשיים עימם תתמודדו, הם נדבך חשוב בתהליך ההתבגרות.

צוות בית הספר המלווה אתכם בשלב זה, המחנכים, היועצת, רכזת השכבה, צוות המורים המקצועיים וההנהלה, יעשה את המיטב כדי לכוון אתכם למקום הנכון והמתאים ביותר עבורכם, המקום בו תצליחו למצות את יכולותיכם בצורה המיטבית ושבו סיכוייכם להצליח גבוהים.

אנו מאמינים, שהתאמה נכונה בין מקצועות הבחירה לבין הנטיות והכישורים שלכם התלמידים, תתרום להצלחתכם ותפתח בפניכם חלון הזדמנויות לעתיד אקדמי ומקצועי.

החוברת שלפניכם מראה את מגוון מקצועות הבחירה הקיימים בקריית החינוך שלנו, החל ממקצועות מדעיים וטכנולוגיים, דרך מקצועות בתחומי מדעי החברה העוסקים בחקר החברה האנושית, וכלה במקצועות האומנות, התיאטרון, המאפשרים לתלמידים לבטא את הכישרונות הטמונים בהם.

בחטיבה העליונה ניתנת תשומת לב רבה ללמידה משמעותית, להישגים ולמצוינות, בד בבד עם קידום ערך הנתינה והתרומה לקהילה. קבלת תעודת בגרות מותנית במעורבות חברתית, אישית וקבוצתית ובמהלך שלוש שנות לימודיכם בתיכון.

אנו מקוות שחוברת זו והפעילויות הנערכות לקראת קבלת ההחלטה, תסייענה לכם להגיע להחלטה הנכונה עבורכם, של המקצועות המורחבים.

צוות בית הספר עומד לרשותכם בייעוץ ובהכוונה.

בהצלחה,

אביבית שלום
ממונה חטיבה עליונה

תמר מאיר
מנהלת קריית חינוך

“יהיו אשר יהיו האתגרים
והמכשולים שיציבו בפנייך החיים,
זכור תמיד להביט אל ראש ההר,
משום שבעשותך זאת תביט אל הגדולה…
זכור זאת ואל תיפול ברוחך בגלל שום עניין,
ולא משנה עד כמה חשוב הוא נראה.
אל תיתן לשום דבר, מלבד ראש ההר,
להסיח את דעתך”.

– א. אורטיז, 1939 –

דבר המנהלת

דבר המנהלת

תלמידים יקרים,

צוות קריית החינוך “פארק המדע” נרגש עם הגעתכם לשלב המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה. אתם ניצבים בפני בחירה משמעותית שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה – בחירת מגמות הלימוד שלכם.

הצורך לבחור מעמיד בפניכם, התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמיקה. השאלות שתשאלו והקשיים עימם תתמודדו, הם נדבך חשוב בתהליך ההתבגרות.

צוות בית הספר המלווה אתכם בשלב זה, המחנכים, היועצת, רכזת השכבה, צוות המורים המקצועיים וההנהלה, יעשה את המיטב כדי לכוון אתכם למקום הנכון והמתאים ביותר עבורכם, המקום בו תצליחו למצות את יכולותיכם בצורה המיטבית ושבו סיכוייכם להצליח גבוהים.

אנו מאמינים, שהתאמה נכונה בין מקצועות הבחירה לבין הנטיות והכישורים שלכם התלמידים, תתרום להצלחתכם ותפתח בפניכם חלון הזדמנויות לעתיד אקדמי ומקצועי.

החוברת שלפניכם מראה את מגוון מקצועות הבחירה הקיימים בקריית החינוך שלנו, החל ממקצועות מדעיים וטכנולוגיים, דרך מקצועות בתחומי מדעי החברה העוסקים בחקר החברה האנושית, וכלה במקצועות האומנות, התיאטרון, המאפשרים לתלמידים לבטא את הכישרונות הטמונים בהם.

בחטיבה העליונה ניתנת תשומת לב רבה ללמידה משמעותית, להישגים ולמצוינות, בד בבד עם קידום ערך הנתינה והתרומה לקהילה. קבלת תעודת בגרות מותנית במעורבות חברתית, אישית וקבוצתית ובמהלך שלוש שנות לימודיכם בתיכון.

אנו מקוות שחוברת זו והפעילויות הנערכות לקראת קבלת ההחלטה, תסייענה לכם להגיע להחלטה הנכונה עבורכם, של המקצועות המורחבים.

צוות בית הספר עומד לרשותכם בייעוץ ובהכוונה.

בהצלחה,

אביבית שלום
ממונה חטיבה עליונה

תמר מאיר
מנהלת קריית חינוך

“יהיו אשר יהיו האתגרים
והמכשולים שיציבו בפנייך החיים,
זכור תמיד להביט אל ראש ההר,
משום שבעשותך זאת תביט אל הגדולה…
זכור זאת ואל תיפול ברוחך בגלל שום עניין,
ולא משנה עד כמה חשוב הוא נראה.
אל תיתן לשום דבר, מלבד ראש ההר,
להסיח את דעתך”.

– א. אורטיז, 1939 –

דבר המנהלת

תלמידים יקרים,

צוות קריית החינוך “פארק המדע” נרגש עם הגעתכם לשלב המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
אתם ניצבים בפני בחירה משמעותית שתלווה אתכם בשלוש השנים הבאות בחטיבה העליונה – בחירת מגמות הלימוד שלכם.

הצורך לבחור מעמיד בפניכם, התלמידים, לבטים רבים המחייבים איסוף מידע ומחשבה מעמיקה. השאלות שתשאלו והקשיים עימם תתמודדו, הם נדבך חשוב בתהליך ההתבגרות.

צוות בית הספר המלווה אתכם בשלב זה, המחנכים, היועצת, רכזת השכבה, צוות המורים המקצועיים וההנהלה, יעשה את המיטב כדי לכוון אתכם למקום הנכון והמתאים ביותר עבורכם, המקום בו תצליחו למצות את יכולותיכם בצורה המיטבית ושבו סיכוייכם להצליח גבוהים.

אנו מאמינים, שהתאמה נכונה בין מקצועות הבחירה לבין הנטיות והכישורים שלכם התלמידים, תתרום להצלחתכם ותפתח בפניכם חלון הזדמנויות לעתיד אקדמי ומקצועי.

החוברת שלפניכם מראה את מגוון מקצועות הבחירה הקיימים בקריית החינוך שלנו, החל ממקצועות מדעיים וטכנולוגיים, דרך מקצועות בתחומי מדעי החברה העוסקים בחקר החברה האנושית, וכלה במקצועות האומנות, התיאטרון, המאפשרים לתלמידים לבטא את הכישרונות הטמונים בהם.

בחטיבה העליונה ניתנת תשומת לב רבה ללמידה משמעותית, להישגים ולמצוינות, בד בבד עם קידום ערך הנתינה והתרומה לקהילה. קבלת תעודת בגרות מותנית במעורבות חברתית, אישית וקבוצתית ובמהלך שלוש שנות לימודיכם בתיכון.

אנו מקוות שחוברת זו והפעילויות הנערכות לקראת קבלת ההחלטה, תסייענה לכם להגיע להחלטה הנכונה עבורכם, של המקצועות המורחבים.

צוות בית הספר עומד לרשותכם בייעוץ ובהכוונה.

בהצלחה,

אביבית שלום
ממונה חטיבה עליונה

תמר מאיר
מנהלת קריית חינוך

“יהיו אשר יהיו האתגרים
והמכשולים שיציבו בפנייך החיים,
זכור תמיד להביט אל ראש ההר,
משום שבעשותך זאת תביט אל הגדולה…
זכור זאת ואל תיפול ברוחך בגלל שום עניין,
ולא משנה עד כמה חשוב הוא נראה.
אל תיתן לשום דבר, מלבד ראש ההר,
להסיח את דעתך”.

– א. אורטיז, 1939 –