אשכולות הלימוד

בחירת מסלולי התמחות ומגמות הלימוד בקריית החינוך “פארק המדע”

כל תלמיד ייבחר באחד מבין שני המסלולים הבאים:

2. מסלול דו תחומי

.

בחירת שני מקצועות בחירה, משני אשכולות שונים. מקצועות הבחירה מוצגים לפי שיוך לאשכולות ברשימה שמוצגת למטה.
כל תלמיד ילמד 2 מקצועות מורחבים ברמה של 5 יח”ל. המקצועות מרוכזים ב-2 אשכולות, בשל צרכי המערכת.
מכל אשכול יבחר מקצוע אחד.

או

1. מסלול טכנולוגי

אחד מבין שלושת המסלולים הבאים

מגמת הגנת סייבר– התמחות בפיתוח אפליקציות באנדרואיד (חדש!), התמחות בלמידת מכונה (חדש!)

מגמת מערכות בריאות.

האשכולות המוצעים לשנת תשפ”ב הם:

אשכול ב’

 • כימיה*
 • פיזיקה
 • ביולוגיה
 • סייבר גיאוגרפי
 • תקשורת
 • אומנות חזותית
 • תיאטרון*
 • ערבית*

אשכול א’

 • הנדסת תוכנה – סייבר: פיתוח אפליקציות, בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML)
 • מדעי המחשב
 • מערכות בריאות
 • כימיה
 • ערבית
 • חנ”ג
 •  מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה)

הערות כלליות

שימו לב : פתיחת מגמה/ מקצוע בחירה מותנה במספר התלמידים הנרשמים (לפחות 20 תלמידים).

במקצועות הבחירה ייגבה תשלום נוסף עבור פעילות ייחודית (בכפוף לסכומים המאושרים ע”י משרד החינוך) פירוט התשלומים יימסר עם אגרת תשלומי ההורים.

* מיקומן של מגמות הערבית, תיאטרון והכימיה באשכולות יקבע בהתאם לבחירת המקצועות מהאשכול הנוסף.

אשכולות הלימוד

בחירת מסלולי התמחות ומגמות הלימוד בקריית החינוך “פארק המדע”

כל תלמיד ייבחר באחד מבין שני המסלולים הבאים:

2. מסלול דו תחומי

.

בחירת שני מקצועות בחירה, משני אשכולות שונים. מקצועות הבחירה מוצגים לפי שיוך לאשכולות ברשימה שמוצגת למטה.
כל תלמיד ילמד 2 מקצועות מורחבים ברמה של 5 יח”ל. המקצועות מרוכזים ב-2 אשכולות, בשל צרכי המערכת.
מכל אשכול יבחר מקצוע אחד.

או

1. מסלול טכנולוגי

אחד מבין שלושת המסלולים הבאים

מגמת הגנת סייבר– התמחות בפיתוח אפליקציות באנדרואיד (חדש!), התמחות בלמידת מכונה (חדש!)

מגמת מערכות בריאות.

האשכולות המוצעים לשנת תשפ”ב הם:

אשכול ב’

 • כימיה*
 • פיזיקה
 • ביולוגיה
 • סייבר גיאוגרפי
 • תקשורת
 • אומנות חזותית
 • תיאטרון*
 • ערבית*

אשכול א’

 • הנדסת תוכנה – סייבר: פיתוח אפליקציות, בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML)
 • מדעי המחשב
 • מערכות בריאות
 • כימיה
 • ערבית
 • חנ”ג
 • מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה)

הערות כלליות

שימו לב : פתיחת מגמה/ מקצוע בחירה מותנה במספר התלמידים הנרשמים (לפחות 20 תלמידים).

במקצועות הבחירה ייגבה תשלום נוסף עבור פעילות ייחודית (בכפוף לסכומים המאושרים ע”י משרד החינוך) פירוט התשלומים יימסר עם אגרת תשלומי ההורים.

* מיקומן של מגמות הערבית, תיאטרון והכימיה באשכולות יקבע בהתאם לבחירת המקצועות מהאשכול הנוסף.

אשכולות הלימוד

בחירת מסלולי התמחות ומגמות הלימוד בקריית החינוך “פארק המדע”

כל תלמיד ייבחר באחד מבין שני המסלולים הבאים:

2. מסלול דו תחומי

.

בחירת שני מקצועות בחירה, משני אשכולות שונים. מקצועות הבחירה מוצגים לפי שיוך לאשכולות ברשימה שמוצגת למטה.
כל תלמיד ילמד 2 מקצועות מורחבים ברמה של 5 יח”ל. המקצועות מרוכזים ב-2 אשכולות, בשל צרכי המערכת.
מכל אשכול יבחר מקצוע אחד.

או

1. מסלול טכנולוגי

אחד מבין שלושת המסלולים הבאים

מגמות הגנת סייבר עם שני מסלולים

 1. התמחות בפיתוח אפליקציות באנדרואיד (חדש!)
 2. התמחות בלמידת מכונה (חדש!)

מגמת מערכות בריאות.

האשכולות המוצעים לשנת תשפ”ב הם:

אשכול ב’

 • כימיה*
 • פיזיקה
 • ביולוגיה
 • סייבר גיאוגרפי
 • תקשורת
 • אומנות חזותית
 • תיאטרון*
 • ערבית*

אשכול א’

 • הנדסת תוכנה – סייבר: פיתוח אפליקציות, בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה (ML)
 • מדעי המחשב
 • מערכות בריאות
 • כימיה
 • ערבית
 • חנ”ג
 • מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה)

הערות כלליות

שימו לב : פתיחת מגמה/ מקצוע בחירה מותנה במספר התלמידים הנרשמים (לפחות 20 תלמידים).

במקצועות הבחירה ייגבה תשלום נוסף עבור פעילות ייחודית (בכפוף לסכומים המאושרים ע”י משרד החינוך) פירוט התשלומים יימסר עם אגרת תשלומי ההורים.

* מיקומן של מגמות הערבית, תיאטרון והכימיה באשכולות יקבע בהתאם לבחירת המקצועות מהאשכול הנוסף.

אשכולות הלימוד

בחירת מסלולי התמחות ומגמות הלימוד בקריית החינוך “פארק המדע”

כל תלמיד ייבחר באחד מבין שני המסלולים הבאים:

1. מסלול טכנולוגי

אחד מבין שלושת המסלולים הבאים

מגמת הגנת סייבר– התמחות בפיתוח אפליקציות באנדרואיד (חדש!), התמחות בלמידת מכונה (חדש!)

מגמת מערכות בריאות.

.

או

2. מסלול דו תחומי

בחירת שני מקצועות בחירה, משני אשכולות שונים. מקצועות הבחירה מוצגים לפי שיוך לאשכולות ברשימה שמוצגת למטה.
כל תלמיד ילמד 2 מקצועות מורחבים ברמה של 5 יח”ל. המקצועות מרוכזים ב-2 אשכולות, בשל צרכי המערכת.
מכל אשכול יבחר מקצוע אחד.

האשכולות המוצעים לשנת תשפ”ב הם:

אשכול א’

הגנת סייבר – פיתוח אפליקציות
הגנת סייבר- בינה מלאכותית( AI) ולמידת מכונה (ML)
מדעי המחשב
מערכות בריאות
כימיה
ערבית
חנ”ג
מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה)

אשכול ב’

כימיה*
פיזיקה
ביולוגיה
סייבר גיאוגרפי
תקשורת
אומנות חזותית
תיאטרון*
ערבית*

הערות כלליות

שימו לב : פתיחת מגמה/ מקצוע בחירה מותנה במספר התלמידים הנרשמים (לפחות 20 תלמידים).

במקצועות הבחירה ייגבה תשלום נוסף עבור פעילות ייחודית (בכפוף לסכומים המאושרים ע”י משרד החינוך) פירוט התשלומים יימסר עם אגרת תשלומי ההורים.

* מיקומן של מגמות הערבית, תיאטרון והכימיה באשכולות יקבע בהתאם לבחירת המקצועות מהאשכול הנוסף.