מידעון מגמות לבוגרי ט’ 

לקראת שנת הלימודים תשפ”ב

מידעון מגמות לבוגרי ט’ 

לקראת שנת הלימודים תשפ”ב

מגמות

מגמות

תקשורת אשכול ב

תיאטרון אשכול א, ב

תיאטרון אשכול א, ב
תקשורת אשכול ב
חינוך גופני אשכול א

ביולוגיה אשכול ב

כימיה אשכול א, ב

ערבית אשכול א, ב

חינוך גופני אשכול א

ערבית אשכול א, ב
כימיה אשכול א, ב
ביולוגיה אשכול ב
פיסיקה אשכול ב